Partagez sur

Partagez sur

Actualité en Guadeloupe, Martinique, Guyane et dans la Caraïbe !

Marie-Galante. Sé èstèné an ka èstèné

Marie-Galante. Sé èstèné an ka èstèné

Durocher. Lundi 21 octobre 2019. CMA. La contribution de Max Rippon au mois créole.

Lavi vin awad

Pas afòs fè

Nou fè lavi pèd sik

Di bonjou réponn mèsi

Vin ka kòché gòj kon zo a pwason-awmé

Si lavi pran gou a lalwé

Sé pas nou déléyé sòk a chari an nou an dlo-bwak

Apa lavi ki chanjé zépòl sé nou ki pèdi lawout

Sé nou ki pran mès rapòté an bwaskò

Sé nou ki pran dlo-mousach pou lèt

Nou égaré lawout avan tibrin ba mouch-a-fé pran lavòl

Ki fè nou pèd jan nou té ka véyé jès a niyaj an syèl

Nou ouvè lawonn pou antra pran lanmen

Antra mété nou kapon kon piskèt ajounou douvan békin

Nou maké krédi nou ka douwé asi sab cho

Lanmè dékwazé souyé tout mak a sab-mouvant

E nou pèdi lakat sèl an tounikèt

Yo wouzé nou an pisa kowonpi

Yo anpizé nou kon wòb-a-kò plotonné an tré

Yo étenn difé si nou pou kawo cho pa menm rivé goré nou

Nou vini kon pakèt hangnon chifonné ka ba lari chenn

Nou pyépoutèt

San savé si sé alé nou ka alé oben vini nou ka vini

Nou enki la sizé asi zayigo an nou ka véyé sòlèy fwadi

Annou kouvé sa ki ka rété

Pou fè sa ka rété woupran boujon

Fò nou pitité sa ki té bon

Pou sa ki té bon fè nou wouvini dòktè

Sé sa nou bizwen pou nou las viv alavaltori konsa

Péyi an mwen pèd zoban

An ka mandé menm on ti fannal limé pou nou touvé chimen

Fò nou di awa

Apa imité ké ba dlo-vésèl gou a vizou

Fò nou fouyé bwèy a mang sèk

Pou konprann pawòl a zévan hontèz lésé ban nou

Fò nou tanmizé pousyè

Pou limiyè douvan-jou montré nou ki koté solèy ka lévé

Tan rivé pou chak tou a zéguiy touvé bon fil pou koud lavi

San pèd tan fofilé lavi…

Durocher 5 octobre 2019

Max Rippon

 

ccnfirst.COM

Bienvenue sur le portail

Actualité, Événements,
Bons plans des Îles du Sud
Les acteurs du développement
de la Guadeloupe de demain.
Le festival de la
bande-dessinée et du manga .
Portail Caribéen
Média et Com