Partagez sur

Partagez sur

Actualité en Guadeloupe, Martinique, Guyane et dans la Caraïbe !

Gwadloup. KBM kabéché asi on dot jan pou nou gadé poblèm santé an péyi la

KBM ka kwè sitiyasyon a lasanté an Gwadloup jòdijou ka oblijé moun wouba laprévansyon plas a-y é « pwan douvan avan douvan pwan-y »

Gwadloup. KBM kabéché asi on dot jan pou nou gadé poblèm santé an péyi la

4/5

Gwadloup. Mardi 17 oktob 2023. CCN.  Santé Bò kaz  ondòt modèl santé pou ondòt modèl sosyété.  Sé kon sa  Dimanch 8 Òktòb,  sé on jouné ké rété maké adan listwa a péyi Gwadloup é listwa a lasanté an péyi -la.Touwon Gwadloup moun réponn omodèhèp a KBM pou kabéché asi sityasyon a lasanté an Gwadloup. Swagnan lyanné épi moun a pép-la alantou a lidé a ondòt modèl santé, on modèl santé altèwnatif, santé bò kaz, anmenmditan asi plizyè komin.  

KBM ka kwè sitiyasyon a lasanté an Gwadloup jòdijou ka oblijé moun wouba laprévansyon plas a-y é « pwan douvan avan douvan pwan-y »Pou KBM lidé-lasa sé fè zouti karésòl tijé monté pou fè moun sòti anba jouk é èkspérimanté sa yo kriyé « attribut de souveraineté », « An nou préparé pou nou paré ». Chak mwa KBM ka mèt doubout on manifèstasyon anmenditan touwon Gwadloup. Prèmyé manifèstasyon sé alantou a lasanté « Santé bò kaz », pou lyanné moun ka travay adan lasanté, (mèdsen, enfiwmyé/enfiwmyèz, saj-fanm, fawmasyen/fawmasyèn, kinézitérapèt, dantis…), èvè Natiropat, tradipratisyen « fwotè/ fwotèz »,  « masè / masèz», moun ki sav sèvi èvè rimèd-hazyé é toutmoun ki vlé kabéché asi lidé-lasa. KBM ka kwè sitiyasyon a lasanté an Gwadloup jòdijou ka oblijé moun wouba laprévansyon plas a-y é « pwan douvan avan douvan pwan-y », menmsi fò gadé lidé a swagné moun lè yo malad osi. Lidé-la sé mèt lèspas doubout pou moun rété gaya. Davwa jòdila, mòdèl santé-la nou adan-y la, pa ka rantré adan larèl a sosyété Gwadloup é mès é labitid a zansèt an nou.  

Pou mèt zouti karésòl a-y «attribut de souveraineté» an plas KBM ka mét adan larèl a lavi a jòdijou, on filozofi « lafilozofi Bò kaz » (santé bò kaz, jaden bò kaz…) é on syans « Bay koko pou savon » zansèt an nou té ka sèvi èvè-y. KBM, chouké adan omwens 26 komin Gwadloup é adan yo chak ni yonn oben plizyè moun ki rèskonsab é ka sévi sa KBM ka kriyé «chaltouné pou kléré chimen a moun an péyi Gwadloup». Pou jouné-lasa, kon pou dòt manifèstasyon moun a KBM ni labitid fè on lyannaj

an kyè-koko èvè moun a légliz, KBM ni labitid fè on lyannaj an kyè-koko èvè moun a légliz, asosyasyon, moun a jaden, moun ka woulé adan tout larèl a sosyété-la, avòté kon matrité, toutmoun ki paré réponn omodèhèp KBM lansé.asosyasyon, moun a jaden, moun ka woulé adan tout larèl a sosyété-la, avòté kon matrité, toutmoun ki paré réponn omodèhèp KBM lansé.

Pou di tout, sé on modèl zafè, rivé lyanné tradipratisyen, médsin é moun ka kabéché asi lidé a fè moun rété Gaya touwon Gwadloup anmenmditan. Pousa moun a chak komin woulé an ganm a yo é an kadans a pèp a yo. Asi sa on rèskonsab a KBM Lapwent ka di menmsi sa té rèd, yo fè on travay an lyannaj èvè plizyè jénérasyon é yo rivé fè on mètamannyòk ka swagné, èvè rimèd hazyé, kansè a nonm é fanm, vin bokanté an granjou, douvan moun. Kontèl KBM Dézirad bokanté èvè moun a yo asi rimèd hazyé é moun KBM Basté yo, yo mét lidé a manjé bò kaz douvan. Sé konsa osi moun a KBM Marigalant, san granwach, san bay zimaj, adan larèl a mès é labitid a moun Marigalant, fè zafè a yo, an ganm a yo é yo fèmé lawonn pou mèt an plas zouti karésòl a yo, pou moun pa tonbé malad. Pwentnwa, on krèy granmoun bay lavwa asi mès é labitid a yo, alantou a rimèd hazyé, ka fè yo toujou gaya jòdijou. Moun KBM Moul, kanta yo sé alantou a tab-lékòl yo fè moun sizé pou kabéché  asi lidé a santé bò kaz é pòté grénnsèl a yo. Moun santi-yo a lèz a yo, pou bay lavwa asi tout pwoblèm a santé yo ka kontré é ka tigonné lèspwi a yo. Yo pwan mo pou kontinyé kabéché an larèl-lasa. Idenmdito KBM kanal désidé èkspérimanté lidé a santé bò kaz-la, èvè on lidé janmdifòs ki pou lèspwi é kò a moun daplon fò moun mèt bita-bita jan yo ka manjé é jan yo ka ba kò a yo bann. Yo koumansé jouné a yo èvè sa yo kriyé «on dégonmaj oka douvan jou». Pou fè moun rété gaya an larèl a tradisyon yo montré moun ankijan gwoka sé on térapi pousa yo fè on lyannaj èvè Woulé Ô ka. 

Pou bout, KBM Zabim voyé lidé a transmisyon-la monté, lyannaj ant granmoun é jénérasyon ka vin, sé on lidé ki fondal davwa KBM ka kwè fò mèt lajénès an mitan a tout travay-la yo ka fè la

Pou bout, KBM Zabim voyé lidé a transmisyon-la monté, lyannaj ant granmoun é jénérasyon ka vin, sé on lidé ki fondal davwa KBM ka kwè fò mèt lajénès an mitan a tout travay-la yo ka fè la.

 Anfinaldikont, parapòt a tousa ki fèt adan sé tout komin-la otila KBM chouké é kantité moun ki sanblé anmenmdita é réponn omodèhèp a KBM, nou pé di jouné-lasa ké fè dat adan listwa a lagwadloup é ké mèt doubout karésòl a ondòt modèl santé pou péyi an nou rèté dòktè, «santé bò kaz».

Celine Moueza           

KBM (Ka pou nou Bwè é Manjé)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

ccnfirst.COM

Bienvenue sur le portail

Actualité, Événements,
Bons plans des Îles du Sud
Les acteurs du développement
de la Guadeloupe de demain.
Le festival de la
bande-dessinée et du manga .
Portail Caribéen
Média et Com